Privacy

Lees ons privacybeleid

Privacy

Deze privacyverklaring legt jou uit hoe en waarom Take the Leap jouw persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt, deelt en beschermt. We gaan steeds zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Contact

Voor vragen omtrent het verzamelen en verwerken van je gegevens kan je steeds contact opnemen via isabel@taketheleap.be

Gegevens verzamelen

Take the Leap verzamelt enkel die gegevens nodig voor de aangeleverde diensten. Concreet gaat het om:

  • Identiteitsgegevens: naam, voornaam,… zodat we jou persoonlijk kunnen aanspreken
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer,… zodat we jou kunnen bereiken

Take the Leap verzamelt enkel die gegevens die je rechtstreeks met ons deelt (via onder andere inschrijvingsformulieren, contactformulieren op de website, social media, e-mail, telefonisch contact,…). Take the Leap verzamelt geen gegevens via derden.

Gegevens gebruiken

Take the Leap gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

  • jou op de hoogte te houden van onze diensten.
  • het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie
  • afspraken inplannen
  • facturatie
  • het verrichten van administratieve handelingen

Take the Leap gebruikt jouw gegevens steeds op een respectvolle manier.

Derden

Take the Leap deelt jouw gegevens niet met derden, enkel indien dit noodzakelijk is om de bovenstaande dienstverlening te kunnen realiseren. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt daartoe gedeeld met de IT dienstverleners waarmee Take the Leap een samenwerking heeft voor gegevensopslag en mailings.

Gegevens bewaren

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden in deze privacyverklaring beschreven. Jouw persoonsgegevens worden dus bewaard zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken of in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. 

Rechten

  • Je hebt het recht om je gegevens te wijzigen of aan te vullen
  • Je hebt het recht om je gegevens op te vragen.
  • Je hebt het recht om je gegevens te laten verwijderen, tenzij deze nog noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld om nog een betaling te verkrijgen na reeds gepresteerde diensten).

Verzoeken wat betreft uw gegevens mogen gestuurd worden naar bovenstaand e-mailadres. 

Bescherming

Take the Leap neemt de nodige maatregelen om jouw gegevens te beschermen. Zo worden jouw gegevens bijvoorbeeld beschermd door een wachtwoord.

Klachten

Indien je een klacht hebt wat betreft de verzameling, verwerking of bewaring van je gegevens door Take the Leap, dan kan je steeds contact opnemen via bovenstaand e-mailadres. Of je kan hiervoor terecht bij de toezichthoudende autoriteit via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen

Take the Leap heeft het recht om deze privacyverklaring ten gepaste tijde te wijzigen of updaten. De nieuwste versie is steeds beschikbaar via de website. Ik raad je dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.