Past je job nog bij je, nu je mama bent?

Een blogbericht door Isabel - Take the Leap

Mama worden heeft een impact op wat je belangrijk vindt in je leven en werk: er vindt een prioriteitenshift in je waarden plaats. De balans tussen werk en privé komt als waarde bijvoorbeeld meer bovenaan in je lijstje te staan. Laten we wel wezen: wat jij belangrijk vindt, vind je belangrijk. Je waarden gaan dus niet zomaar veranderen of verdwijnen. Vind je vrijheid belangrijk? Hou je van uitdagingen? Wil je een goede balans tussen werk en privé? Streef je ernaar een bijdrage te leveren aan de maatschappij? Of vind je het be langrijk dat je je deskundigheid volop kan inzetten? Wat je écht belangrijk vindt zal niet zomaar veranderen of verdwijnen. Wat je belangrijk vindt blijft belangrijk, ook wanneer je kinderen hebt. Maar de volgorde van je waarden kan wel veranderen, afhankelijk van je levensfase.

Dus wanneer je na je moederschapsrust weer aan het werk gaat, kan je voor jezelf maar beter even nagaan of je huidige job nog tegemoetkomt aan die (eventuele) prioriteitenshift in je waarden. Kan er iets veranderen aan je werk om ervoor te zorgen dat dat toch meer voldoet aan jouw waarden?
Je kan bijvoorbeeld meer thuiswerken in functie van die balans. Of je kan werken aan een nieuw project aangezien deskundigheid voor jou nu misschien meer bovenaan is komen te staan? Of wordt het toch een nieuwe baan, om beter aan jouw waarden tegemoet te komen? Het zijn zeker nuttige vragen die je jezelf kan stellen voor je weer aan het werk gaat.

Bij mij stond heel lang ‘dienstverlening’ of ‘een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij’ op de eerste plaats. Anderen helpen. Anderen begeleiden en inspireren bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei, daar is het mij om te doen. Ik zeg bewust ‘is’, want dat is nog altijd zo. Ook al heb ik nu twee kinderen. Maar door de komst van onze kinderen is de waarde die bij mij op de tweede plaats stond, vrijheid, op de eerste plaats komen te staan. Dienstverlening staat nu op de tweede plaats. Nu mijn kinderen nog klein zijn, vind ik het belangrijker om voldoende vrijheid te hebben: de vrijheid om zelf te kiezen wanneer ik al dan niet werk, de vrijheid om zelf mijn agendaplanning te maken, de vrijheid om mijn werk niet te doen wanneer mijn dochter of zoon ziek is. De keuze om zelfstandige te worden sloot hier mooi bij aan. En met wat ik doe als zelfstandige (anderen begeleiden), daarmee kom ik tegemoet aan die tweede belangrijke waarde voor mij: dienstverlening.

Anna (iemand die begeleiding bij me volgde) is, nadat ze mama is geworden van twee dochters, veel meer belang gaan hechten aan het milieu en steeds meer gaat inzetten op een ecologische opvoedings- en levensstijl. Dat vond ze altijd al belangrijk, maar dat is nog meer het geval sinds ze mama is geworden.
Ken je de uitdrukking ‘Wanneer een baby wordt geboren, wordt ook een mama geboren’? Dit inzicht wordt ook wel ‘matrescence’ of ‘de transitie naar moederschap’ genoemd (Alexandra Sacks legt dit begrip duidelijk uit in een Ted Talk). Dit sluit hier mooi bij aan, vind ik. Wanneer je mama wordt, wordt een heel nieuw stuk van jezelf geboren. Er komen kanten van jou naar boven die je tot dan toe zelf nog niet of veel minder goed kende.
Probeer dus eens stil te staan bij wat mama worden betekent voor jouw waarden in je leven en werk.

Lees meer in het boek ‘Hoe doen die andere mama’s dat toch?’ (te bestellen via https://www.taketheleap.be/hoe-doen-die-andere-mamas-dat-toch/)

waardenshift

Download mijn gratis e-book:

In 5 stappen naar meer flow

Sinds ik werk als coach, ervaar ik bijna elke dag flow. Ik ga helemaal op in wat ik doe, net omdat ik doe wat echt bij me past. Wil ook jij graag meer flow ervaren in je leven? Download dan zeker dit gratis e-book.