Perfectionisme staat verbinding in de weg

Een blogbericht door Isabel - Take the Leap

Mensen met perfectionisme moeten veel van zichzelf. De nadruk ligt op presteren. Want goed presteren leidt tot goedkeuring en bevestiging van de ander.
En zo zoeken perfectionisten bevestiging dat ze wél goed genoeg zijn, dat ze wél ok zijn.
Een vermoeiend proces.
Een proces dat, zo leer ik uit het boek ‘Hoezo perfect’ van Sharon Martin, ons verhindert om authentieke en kwetsbare verbindingen aan te gaan met anderen.

We hebben allemaal een natuurlijke behoefte om erbij te horen. We hebben allemaal de behoefte aan verbinding.
Maar deze verbinding kan belemmerd worden door perfectionisme. Want door perfectionisme voelen we ons anders, minder en afgezonderd.
We hebben het gevoel niet goed genoeg te zijn, wat een impact heeft op onze relaties.

Angst om te falen, angst voor kritiek en angst voor afwijzing zijn de drijvende krachten van perfectionisme. Deze angsten kunnen ons belemmeren om ons kwetsbaar op te stellen naar anderen. Wat verbinding in de weg staat.
Perfectionisme kan er ook voor zorgen dat we niet enkel teveel van onszelf eisen, maar ook van anderen. Waardoor we sneller kritiek uiten op de ander. Wat ook weer authentieke verbindingen in de weg kan staan.

Heb jij perfectionisme?
Merk je de invloed daarvan op je relaties?

Gelukkig kan je hier iets aan doen. Er bestaan twee manieren.
Allereerst kan je je afvragen of de angsten die je hebt wel kloppen. Want onze angsten zijn vaak gebaseerd op foutieve overtuigingen. (“Als ik x niet goed doe, dan zal y me laten vallen/me niet meer willen zien”)
Durf je overtuigingen in vraag te stellen. Kloppen deze overtuigingen wel? Heb je hier bewijs voor? Is deze gedachte helpend? Hoe kan je nog over jezelf denken? Is dit een realistische overtuiging/verwachting? Ga je uit van veronderstellingen die niet kloppen? Bekijk je het niet te zwart wit? Ben je aan het veralgemenen? Op welke manier kan je nog over deze situatie denken?
Probeer je foutieve overtuigingen te vervangen door meer realistische gedachten. Want gezondere, meer realistische overtuigingen zorgen voor minder angst. Waardoor je je kwetsbaarder kan opstellen naar de ander en zo die authentieke verbinding kan aangaan.

Daarnaast kan het helpend zijn om naar jezelf te kijken met zelfcompassie in plaats van die innerlijke criticus op de voorgrond te laten treden. In plaats van streng te zijn voor jezelf (en evt. ook voor de ander), probeer je lief en vriendelijk tegen jezelf te praten, jezelf te vergeven, goed voor jezelf te zorgen en jezelf te troosten (met bijvoorbeeld een tas thee onder een dekentje in de zetel na een zware dag). Zelfcompassie in plaats van zelfkritiek. En vanuit deze verbinding met jezelf kan je dan weer een meer authentieke verbinding met de ander aangaan.

perfectionisme en verbinding

Download mijn gratis e-book:

In 5 stappen naar meer flow

Sinds ik werk als coach, ervaar ik bijna elke dag flow. Ik ga helemaal op in wat ik doe, net omdat ik doe wat echt bij me past. Wil ook jij graag meer flow ervaren in je leven? Download dan zeker dit gratis e-book.